vladlitovchenko: (Default)
[personal profile] vladlitovchenko
Ганс Боланд, нідерландський філолог-славіст і перекладач, отримав почесне запрошення до Росії на церемонію вручення медалі Пушкіна президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Однак визнаний перекладач і славіст відмовився прийняти нагороду.
Про це він повідомив у своєму листі до Федора Вороніна, аташе з питань культури посольства Російської Федерації в Нідерландах:
"Вельмишановний пане Воронін,
З важким серцем відповідаю на Ваше великодушне, зворушливе та надзвичайне лестиве запрошення. На превеликий жаль, я не в змозі його прийняти.

Маю надію, Ви не будете дорікати мені невдячністю або непорядністю. Та я мушу бути чесним перед власним сумлінням, перед пам'яттю моїх батьків та перед Вами.

Як перекладачеві майже всієї спадщини Пушкіна, напоєному його духом, осяяному його думками, мені лишається тільки бути щирим і говорити без манівців; як палкий апостол — кращих слів не знайду — Анни Ахматової, до якої плекаю безмежну пошану, я мушу бути твердим, коли того потребує істина.

З превеликою вдячністю я мав би прийняти надану мені честь, якби не Ваш президент, вчинки та переконання якого я ненавиджу і зневажаю. Він є загрозою свободі та миру на нашій планеті. Дай бог, щоб його «ідеали» якнайшвидше спіткало цілковите знищення.

Будь-який зв'язок між ним та мною, між його ім'ям та ім'ям Пушкіна, є огидним і нестерпним.

Ще раз хочу наголосити, що ця відмова завдає мені великого болю, і я змушений так вчинити, незважаючи на повагу і вдячність, до якої Ви мене зобов'язуєте своєю прихильністю.

Щиро Ваш,

Ганс Боланд

Амстердам

28 серпня 2014 року"

Отакої! Цедуже яскрава ілюстрація відношення справжніх носіїв россійської культури до шабашу, що його вчинили москалі на руїнах росії.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vladlitovchenko: (Default)
vladlitovchenko

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11 121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:23 am
Powered by Dreamwidth Studios